Cap? tap? : Oposicions fonològiques K/T.

Cap? tap? : Oposicions fonològiques K/T.

BON DIA! Aquí vos deix un PPT ,  amb oposicions fonològiques que vos servirà per a valorar i treballar la discriminació del contrast K-T (anterioritzacions/posterioritzacions) . Teniu 11 oposicions en posició d´atac (inicial) , 3 en posició intermitja i 3 … Continua llegint

Bingo S/Z

Bingo S/Z

Aquesta entrada va lligada a una anterior que nom “Dau s/z” . QUÈ ÈS ? És un full que té un munt de possibilitats per a treballar tant a nivell fonètic com a fonològic de forma oral i escrita els … Continua llegint

Full S/Z (essa sorda/sonora)

Aquesta entrada va lligada amb un post anterior que nom “Dau s/z” . QUÈ ÉS ? És un full que pots imprimir i plastificar (o no) per a treballar els fonemes /s/ i /z/ en casos  substitució de /s/ per … Continua llegint